Fräscha, välfungerande webbsidor

TekFix erbjuder fungerande webbsidor baserade på ett välkänt och allmänt använt innehållshanteringssystem. Sidornas användbarhet och smidighet, en tydlig navigation och ett tilltalande utseende står i fokus för varje hemsideprojekt.

 

Underhåll dina webbsidor enkelt och smidigt

Innehållshanteringssystemet gör webbsidorna enkla att underhålla och smidiga att ändra på. Du behöver ingen specialkunskap eller specialprogram för att underhålla innehållet på dina webbsidor.

 

Utveckla de tjänster du erbjuder via webbsidorna

Ett stort urval tilläggsmoduler möjliggör en flexibel utveckling av dina webbtjänster.

 

 Kompletta webbsidetjänster

TekFix erbjuder allt Du behöver för att lätt komma igång med Dina webbsidor. Jag sköter allt från bokning av domännamn, utveckling av webbsidorna, undervisning - Du får färdiga webbsidor enligt 'nycklarna i handen'-principen! Du får goda råd för hur innehållet skall byggas upp för att sökmotorerna skall hitta rätt. TekFix erbjuder också uppgraderings- och säkerhetskopieringstjänster för Dina webbsidor och vid behov olika sökmotoroptimeringstjänster.

 

 

Webbsidor är idag ytterst viktiga visitkort både för firmor och för olika organisationer. Det lönar sig att satsa på att webbsidorna ger besökarna en riktig och positiv bild av firmans eller organisa­tionens verksamhet.

 

Det skall vara lätt att hitta på webbsidorna både för besökarna och för dem som underhåller sidorna. Om underhållet är besvärligt blir webbsidorna lät bortglömda.

 

För att man skall hitta Dina webbsidor måste de vara anpassade för sökmoternas krav. Sökmotoroptimering är därför alltid en viktig del av varje webbprojekt.

 

TekFix har som målsättning att erbjuda pålitliga och täckande webbtjänster utgående från kundernas behov och önskemål. Jag strävar till att erbjuda högklassiga och väl fungerande hemsidor. Jag strävar också till att erbjuda mina tjänster med sakkunskap och med ett vänligt och tillmötesgående förhållningssätt mot mina kunder och försöker sätta mig in i kundernas behov. Det är också viktigt för mig att hålla överenskomna tidtabeller.

 

 

 

Intresserad att att få välfungerande hemsidor? Tag kontakt, så berättar vi mera!