iStock 000010540973XSmallFungerande webbsidor

Utgångspunkten för TekFix' webdesign är att göra snabba, lätta och grafiskt lugna och tilltalande hemsidor. Sidorna skall vara enkla att navigera på, och man skall lätt och logiskt hitta den information man söker.

Webbsidorna är anpassade för sökmotorerna så att de på ett riktigt och effektivt sätt kommer med i sökmotorernas databaser. Sidorna anpassas också till rådande webbstandarder så att de visas rätt i alla moderna webbläsarprogram.

Nätsidans design kan antingen utgå från existerande design eller utvecklas separat på basen av utkast från en grafiker eller baseras på färdiga, högklassiga sidmallar som finns att tillgå på internet.

 

Innehållshanteringssystem - enklare underhåll

TekFix erbjuder i huvudsak webbsidor baserade på ett innehållshanteringssystem vilket gör att Du själv, enkelt och utan kunskap i webbsidehantering, kan uppdatera och underhålla informationen på Din webbplats.

Webbsidor baserade på innehållshanteringssystem (CMS, Content Management System) är utmärkta för tex. firmor med varierande produktinformation eller föreningar med återkommande information till medlemmar.

joomlaVåra egna flerspråkiga webbsidor och de flesta av våra kunders webbsidor är baserade på ett CMS-system vid namn "Joomla!". Joomla! är ett mångsidigt och effektivt innehållshanteringssystem som är baserat på öppen källkod och som är allmänt i bruk överallt i världen.

 

Utvecklingsmöjligheter

Dina webbsidor kan enkelt utvecklas med nya funktioner när dina behov förändras och utvecklas.

Ett stort antal tilläggsmoduler finns att få till Joomla-systemet, bland annat moduler för hantering av flerspråkiga webbsidor, evenemangskalendrar, moduler för anmälningar till evenemang, medlemsregister, gästböcker, bokningssystem, diskussionsforum, bloggar med kommentarmöjligheter, e-handelssystem mm.