Innehållshanteringssystemet "Joomla!"

Joomla! är ett innehållshanteringssystem baserat på öppen källkod. Joomla! har premierats flere gånger som bästa CMS-system baserat på öppen källkod, bla. i den internationella tävlingen "Open Source CMS Award".

(www.joomla.org, www.joomla.fi)

Joomlas utvecklingsarbe har fortgått effektivt i mer än 10 år och bakom den utvecklingen står en stor skara utvecklare (uppskattningsvis 200 000 programmerare). Joomla! används som grund både för små privata och stora kommersiella nätsidor och på sidor inom den offentliga sektorn - både internationellt och i Finland. Totalt har man uppskattat att över 8% av alla CMS-baserade nätsidor använder Joomla!. Det betyder att över 3% av alla webbsidor på hela internet är Joomla-baserade.

Eftersom systemet är så utbrett finns det också gott om kunniga tjänsteleverantörer, vilket gör att det är lätt att hitta sådana som kan vidareutveckla nätsidorna om kontakten till den tidigare leverantören av någon orsak blir problematisk.

Joomlas nyaste version 3 är mycket stabil och användningsbar. Den här nya versionen är innovativ och följer rådande trender inom nätsidemarknaden. Hela systemet har gjorts responsivt, dvs det anpassar sig automatiskt efter läsarens skärmbredd och fungerar därför både i stora skärmar, tabbar och smarttelefoner.

 

joomla logo black

 

Lätt att underhålla innehållet

Joomla! är förhållandevis lättanvänt när det gäller hantering av innehåll, eftersom hanteringen av text och bilder och menystrukturer görs i ett enkelt webbgränssnitt. Underhåll av Joomla!-sidor kräver ingen anskaffning av specialprogram eller installationer på den egna datorn.

Om man kan använda internet och något textbehandlingsprogram (Joomlas tex-editor påminner mycket om vanliga textbehandlingsprogram) så kan man enkelt lära sig att hantera innehållet på en Joomla-baserad hemsida.

 

Lätt att utvidga

Joomla! är ett modulärt uppbyggt system, vilket gör att det kan utvidgas med olika tilläggsdelar. Det finns ett stort utbud av tilläggsdelar för alla möjliga ändamål (tex. bildgallerier, händelsekalendrar, anmälningssystem, bokningssystem, blanketthantering, webbutiker, medlemsregisterfunktioner, bloggsystem med kommentarsmöjligheter, diskussionsforum osv.).

Det finns en stor mängd tilläggsdelar till den nya versionen och nya publiceras fortlöpande. En del av tilläggsdelarana är gratis, men det finns också kommersiella produkter. Joomla! är på grund av sin modulära uppbyggnad flexibel och kan växa enligt förändrade behov.

 

 

Lätt att hålla uppdaterad

På hösten 2013 publicerades Joomla! version 3.2 som var den nya Joomla! 3.x-seriens första stabila version avsedd för produktionssajter. Närmare information om den nu aktuella versionssituationen hittar i rutan till höger!

Inom version 3.x av Joomla! uppdateras både innehållshanteringssystemet och tilläggsdelarna genom ett enkelt knapptryck och webbsajten informerar själv om uppdateringsbehov.

 

Fråga efter mer detaljerad information och be om en offert på uppgraderingen av Dina hemsidor!