iStock 000002266764XSmall

Skolning, rådgivning och tekniskt underhåll

 

Skolning

TekFix inkluderar en kort introduktionsskolning i samtliga webbprojekt för att du snabbt skall komma igång med underhållet av dina webbsidor.

Vid behov kan tilläggsskolning ordnas för att gå igenom mera krävande typer av underhåll.

 

Rådgivning

 

TekFix ger praktiska råd och hjälper till med problemlösning gällande hemsidornas underhåll både under pågående hemsideprojekt och efter det sidorna tagits i bruk.

 

 

Tekniskt underhåll

 

TekFix erbjuder i samband med sina webbsideprojekt tilläggstjänster för det fortlöpande underhållet av webbsidorna.

  • Ett underhållsavtal med TekFix garanterar att webbsidorna underhålls med säkerhetsuppdateringar för innehållshanteringssystemet och dess tilläggsdelar.
  • Webbsidorna övervaks kontinuerligt med WatchFul-tjänsten vilket gör att eventuella problem och uppdateringsbehov snabbt kommer till kännedom.
  • I samband med varje uppdatering tas en fullständig säkerhetskopia av webbplatsen.
  • Om så önskas görs en automatiserad säkerhetskopia av text-innehållet på webbplatsen regelbundet.
  • I underhållsavtalet ingår också licensavgifterna för PRO-versionerna av vissa viktiga tilläggsdelar för säkerhet och produktivitet (bla. Admin Tools, Akeeba Backup och JCE Editor).